REGULAMIN PRZEWOZÓW FIRMY „MAGNAT-BUS ”

 

 1. Pasażer zawiera umowę przewozu poprzez nabycie biletu.

 2. Przewóz pasażerów odbywa się w oparciu o odpowiedni bilet, ważny na określony dzień, godzinę i trasę przejazdu.

 3. Bilet uszkodzony, zniszczony lub przeprawiany jest nieważny.

 4. Dzieci poniżej 13-go roku życia mogą podróżować wyłącznie z opiekunem.

 5. Dzieci pomiędzy 13-18 rokiem życia mogą podróżować samodzielnie pod warunkiem napisania oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego.

 6. Przewoźnik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za osobę małoletnią podróżującą bez opieki.

 7. Za działania osoby małoletniej ponoszą odpowiedzialność rodzice lub opiekunowie prawni.

 8. Kierowca jako osoba reprezentująca przewoźnika ma następujące obowiązki:

  1. zatrzymanie autobusu na przystankach przewidzianych w rozkładzie jazdy,

  2. w sposób kulturalny i taktowny przeprowadzić odprawę podróżnych.

 9. Podróżny może zając w autobusie tylko jedno miejsce dla siebie oraz po jednym miejscu dla każdej jadącej z nim osoby.

 10. Zakazane jest zajmowanie w autobusie miejsc zajętych już w sposób widoczny przez innych pasażerów.

 11. Podróżnemu nie wolno zachowywać się w autobusie w sposób utrudniający pracę kierowcy i uciążliwy dla współpodróżnych.

 12. Pasażer posiadający bilet elektroniczny zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem niezbędnym do identyfikacji pasażera.

 13. Możliwe jest zajęcie dwóch sąsiadujących miejsc przez jednego pasażera pod warunkiem wykupienia pełnopłatnego biletu na drugie zajmowane miejsce.

 14. Zwierzęta powinny być przewożone na kolanach pasażera w specjalnych pojemnikach lub transporterach jeśli są to psy powinny być przewożone na podłodze autobusu w kagańcu i na smyczy.

 15. Przewoźnik nie przewozi psów ras uznanych za niebezpieczne oraz psów mogących z uwagi na swój rozmiar przeszkadzać w przechodzeniu korytarzem autobusu. (obowiązkowe szczepienie lub świadectwo zdrowia).

 16. Kierowca ma prawo odmówić przewozu zwierzęcia jeżeli zagraża to bezpieczeństwu pozostałych pasażerów lub może powodować uciążliwość dla pozostałych podróżnych

 17. Za przewóz zwierząt domowych pobierana jest opłata ustalona przez przewoźnika czyli 50% ceny biletu.

 18. Opłacie nie podlegają psy przewodnicy.

 19. Przewoźnik nie dopuszcza do przewozu i ma prawo korzystając w razie potrzeby z pomocy organów porządkowych usunąć z autobusu osoby:

  1. odmawiające uiszczenia należności za przejazd autobusem.

  2. nietrzeźwe zakłócające spokój.

  3. mogące zabrudzić inne osoby oraz zanieczyścić wnętrze autobusu.

  4. zakłócające głośnymi krzykami, śpiewem, spokój innych pasażerów.

 20. W autobusie zabronione jest picie alkoholu oraz przebywanie w nich osób znajdujących pod wpływem alkoholu, narkotyków, lub innych substancji odurzających.

 21. Zabrania się palenia tytoniu.

 22. Zabrania się spożywania posiłków typu fast-food oraz lodów.

 23. Zabrania się wyrzucania z autobusów jakichkolwiek przedmiotów.

 24. Pasażerowie mogą słuchać własnych odbiorników pod warunkiem iż nie są one słyszalne przez innych pasażerów czyli za pomocą słuchawek.

 25. Bagaż podręczny, przewożony w autobusie oraz przedmioty pozostawione przez pasażera po zakończeniu podróży nie są objęte odpowiedzialnością MAGNAT-BUS.

 26. Na pokład autobusu można wziąć jedynie bagaż podręczny, którego rozmiary pozwalają na umieszczenie na półkach nad głowami pasażerów, lub pod fotelem.

 27. Bagaż oddany do przewozu w luku bagażowym powinien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu .

 28. Rzeczy szczególnie cenne (gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika), oraz posiadające wartość naukową lub artystyczną winny być przewożone wyłącznie jako bagaż podręczny.

 29. Wszelkie reklamacje i uwagi związane z wykonaniem umowy przewozu należy kierować na adres:

  1. listownie: Firma „MAGNAT-BUS”, ul. Sosnowa 30, 07-202 Wyszków

  2. pocztą elektroniczną: magnat.bus@gmail.com

 

733 618 617

www.magnat-bus.pl

magnat.bus@gmail.com

MAGNAT - BUS

ul. Sosnowa 30

07-202 Wyszków